ขั้นตอนการหล่อพระ

ขั้นตอนที่ 1 งานขยายต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 2 งานกัดโฟม ต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 3 งานปั้นต้นแบบองค์พระนาคปรก

ขั้นตอนที่ 4 งานปั้นนาคปรก

ขั้นตอนที่ 5 งานถอดพิมพ์องค์พระนาคปรก

ขั้นตอนที่ 6 งานบุขี้ผึ้ง, ผูกเหล็ก, สาดปูน

ขั้นตอนที่ 7 งานขึ้นทน, ก่อเตา, เผาพิมพ์

ขั้นตอนที่ 8 งานเททองเศียรพระนาคปรก

ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนการทำโครงสร้างเหล็ก

ขั้นตอนที่ 10 งานประกอบ, ขัดแต่ง

ขั้นตอนที่ 11 ขั้นตอนการโป๊วผิว : ปิดทอง

ขั้นตอนที่ 10 > ขั้นตอนการโป๊วผิว : ปิดทอง
ขั้นตอนที่ 11 > ขั้นตอนการทำกล่องบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 12 กล่องบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 11 > ขั้นตอนการทำกล่องบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 13 งานประกอบท่อนองค์พระนาคปรก

ขั้นตอนที่ 14 งานทำสีองค์พระนาคปรก