ผลงานของเรา

โครงงานปั้น หล่อ พระประธาน องค์เทพ และ 18 อรหันต์

โครงงานปั้น หล่อ พระประธาน องค์เทพ และ 18 อรหันต์
วัดเหลียนฮว่าซื่อ เขาเหลียงเป่าซัน เมืองกุ้ยติ้ง มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน
พฤษภาคม 2559 – กันยายน 2559 โรงหล่อพระสยามปุระ