ผลงานของเรา

โครงงานปั้น หล่อ พระประธาน และ พระสาวก วัดเส้าหลิน ประเทศจีน

โครงงานปั้น หล่อ พระประธาน และ พระสาวก วัดเส้าหลิน ประเทศจีน ปี .. 2547 –..2548 

ขนาดความสูงรวมฐาน 8 เมตร หล่อด้วยโลหะทองเหลือง

วัสดุที่ใช้ในการปั้น หล่อพระวัดเส้าหลิน

1.องค์พระประธาน  หล่อด้วยโลหะทองเหลือง และ ปิดด้วยทองคำเปลวโครงสร้างภายในองค์พระทำด้วยเหล็กบีม

2.องค์พระสาวก     หล่อด้วยโลหะทองเหลือง และ ปิดด้วยทองคำเปลว