ผลงานของเรา

โครงงานปั้น หล่อ พระนาคปรก สธ. 60 พรรษา สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

โครงงานปั้น หล่อ พระนาคปรก สธ. 60 พรรษา

สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559

วัสดุที่ใช้ในการปั้น/หล่อพระนาคปรก

  1. องค์พระนาคปรก หล่อด้วยทองเหลือง และ พ่นด้วยสีทองโครงสร้างภายในองค์พระทำด้วยเหล็กบีมยึดกับเสาเข็มโครงสร้างฐาน
  2. นาคปรก ปั้นด้วยปูนซิเมนต์ แล้วทาด้วยสีน้ำตาล ภายในมีโครงสร้างเหล็กบีมยึดกับตัวโครงสร้างฐานของตัวอาคาร